przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Aktualności

Wszystkie wydarzenia
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych
25.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza z dniem 25.11.2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2021-2023 w obszarze:1. pomocy społecznej w zakresie integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kliknij

2. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących – kliknij

3. ochrony środowiska przyrodniczego i opieki nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt – kliknij

4. pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na ternie Miasta i Gminy Szamotuły – kliknij , wytyczne – kliknij

  • Zarządzenie nr 431/VIII/2020 Burmistrza  Miasta i Gminy Szamotuły  z dnia 03.12.2020 r.  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 418/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia  24.11 .2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2021-2023 w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - kliknij

5. pomocy społecznej, rozwoju społecznego, i integracji społecznej, dotyczącego aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego – kliknijAktualności
Fundusze UE
fb