przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Urząd Miasta i Gminy

 

URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
 
ul. Dworcowa 26, 64-500 SZAMOTUŁY
tel.: +48 61 29-27-501 - centrala
fax: +48 61 29-20-072
 
 
e-mail: umig@szamotuly.pl
Internet: www.szamotuly.pl
 
 
BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI
46 9072 0002 2004 0404 1166 0001
 
 
Godziny urzędowania:

Poniedziałek – 8.00 – 16.00
Wtorek - Piątek – 7.30 – 15.30

 

Pracownicy Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska przyjmują Interesantów w następujących dniach i godzinach:

  • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7.30 do godz. 12.00

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, realizujący zadania w zakresie rejestracji wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przyjmują Interesantów w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 14.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek - od godz. 9.00 do godz. 14.00

 

 

Burmistrz

Włodzimierz Kaczmarek

+48 61 29 27 500

Zastępca Burmistrza

Dariusz Wachowiak

+48 61 29 27 500

Sekretarz

Karol Hartwich

+48 61 29 27 506

Skarbnik

Alicja Kałużyńska

+48 61 29 27 550

 

 

Komórka organizacyjna

Funkcja

Nr telefonu

Wydział Administracyjno

– Gospodarczy

Karol Hartwich

Kierownik

+48 61 29 27 506

Wydział Spraw Obywatelskich

Hanna Piątkowska

Kierownik

+48 61 29 27 520

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Agnieszka Czapka

Kierownik

+48 61 29 27 540

Wydział Podatków i Opłat

Paulina Romanowska

Kierownik

+48 61 29 27 552

Wydział Finansowo

– Budżetowy

Katarzyna Kowalska

Kierownik

+48 61 29 27 559

Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska

Małgorzata Kurczewska

Kierownik

+48 61 29 27 532

Wydział Inwestycji

i Gospodarki Komunalnej

Roman Białasik

Kierownik

+48 61 29 27 570

Wydział Promocji,

Komunikacji i Współpracy Zagranicznej

Rafał Stachowiak

Kierownik

 

+48 61 29 27 581

 

Wydział Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych

Marcin Piechocki

Kierownik

+48 61 29 27 586

Zespół ds. Kadr i Spraw Pracowniczych

Jagoda Kubicka

Inspektor

 +48 61 29 27 500

 +48 61 29 27 507

 

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

obsługa Rady Miasta i Gminy Szamotuły

Monika Głowacka

Inspektor

+48 61 29 27 502

Urząd Stanu Cywilnego

Barbara Mrówka

Kierownik

+48 61 29 27 526

 

 

Aktualności
Fundusze UE
fb