przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Osiągnięcia i certyfikaty

Osiągnięcia i certyfikaty

 

 

GMINA FAIR PLAY - kliknij

 


*****

 

Grunt na Medal 2012Konkurs na najlepszą lokalizację inwestycji „Grunt na Medal” organizowany jest przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałków Województw oraz sieci Centrów Obsługi Inwestora. Oficjalny patronat nad edycją konkursu na 2012 rok objął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki – Pan Waldemar Pawlak.

Piąta edycja Konkursu „Grunt na Medal”, miała w Wielkopolsce przebieg wyjątkowy. Do grona uczestników zaliczono prawie 40 dobrze przygotowanych obszarów. Oznacza to, że nasz region miał największą liczbę uczestników, a co za tym idzie najliczniejsze grono finalistów spośród wszystkich 16 regionalnych edycji Konkursu. Fakt ten został podkreślony przez panią Wiceprezes PAIiIZ Bożenę Czaję, podczas oficjalnej gali w Warszawie.

Wszystkie samorządy, których tereny znalazły się w finale przygotowały się do rywalizacji w sposób wzorowy. Na pierwszy plan wybiły się jednak trzy lokalizacje.

Najlepiej przygotowanym terenem w tegorocznej edycji Konkursu w Wielkopolsce okazał się grunt położony w Pile. Zespół audytorów z wojewódzkiego jury podjął decyzją o przyznaniu specjalnych wyróżnień „drugim miejscom”, którymi okazały się tereny położone w Szamotułach (teren inwestycyjny MUTOWO) i Wolsztynie.

Pozostali finaliści to: Buk, Stare Miasto, Tarnowo Podgórne oraz Wągrowiec. Oprócz przyznanych dyplomów, wymienieni powyżej będą mogli wykorzystywać w swoich kampaniach promocyjnych, specjalne loga: wyróżniony w finale i finalista. Zwycięzca będzie mógł wykorzystywać główne logo Konkursu.

Dnia 13 listopada 2012 r. w Pile odbyła się regionalna uroczystość zakończenia Konkursu. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Uroczystość, której celem było wręczenie okazjonalnych dyplomów dla zwycięzcy, wyróżnionych oraz finalistów odbyło się w Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza. Z ramienia Miasta i Gminy Szamotuły wyróżnienie za drugie miejsce odebrał Zastępca Burmistrza Pan Wojciech Rabski. W spotkaniu udział wzięli również m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Leszek Wojtasiak, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – Pan Jacek Gursz oraz Senator RP – Pan Mieczysław Augustyn. Gospodarzy reprezentowali: Pan Piotr Głowski – Prezydent Piły oraz Pani Beata Dudzińska – Wiceprezydent Piły.

 

*****

 

Przejrzysta Polska 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach został laureatem Konkursu "Przejrzysta Polska". Przyznanie certyfikatu to ukoronowanie pracy urzędników mającej na celu poprawę życia publicznego, pobudzenia większej aktywności obywatelskiej oraz usprawnienie procedur, poprawę sprawności działania, jakości usług i wiarygodności Urzędu. W ramach Konkursu opracowano i wdrożono sześć podstawowych zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. W UMiG Szamotuły opracowano również dodatkowe, fakultatywne zasady usprawniające funkcjonowanie Urzędu. Prace przygotowawcze i proces wdrożenia tych zasad zostały ocenione przez organizatorów bardzo wysoko. Osiągnięcie to jest  sukcesem wszystkich pracowników Urzędu a prawo do posługiwania się prestiżowym certyfikatem "Przejrzysta Polska" stawia Urząd Miasta i Gminy Szamotuły w gronie najlepiej funkcjonujących jednostek samorządowych w naszym kraju. Zdobycie certyfikatu nie oznacza wcale, że Urząd nadal nie będzie usprawniał procedur. Wręcz przeciwnie. Organizatorzy zaproponowali laureatom kontynuowanie prac pod okiem niezależnych audytorów. Przypomnijmy, że akcja "Przejrzysta Polska" firmowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.

 

Aktualności
Fundusze UE
fb