przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Aktualności

Wszystkie wydarzenia
Pomoc, gdy temperatury maleją
07.12.2020

Nadchodzi zima. Wraz z nią rozpoczyna się trudny czas dla wielu osób bezdomnych i dla tych pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

 

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą pomocy oferowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

         Uprzejmie informuje, że Gmina Szamotuły organizuje pomoc osobom zagrożonym w okresie chłodów – zwłaszcza bezdomnym i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

 

   Prosimy o zainteresowanie się warunkami życiowymi osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i uwrażliwienie na potrzeby tych osób. Z różnych względów zdarzyć się może, że osoby takie nie zawsze są znane pracownikom socjalnym pomocy społecznej. Okres zimowy i skutki niskich temperatur sprawić mogą jednak, że dla osób tych brak zaopatrzenia w niezbędną ilość opału czy też niemożność samodzielnego wykonywania czynności związanych z ogrzewaniem mieszkania decydować mogą o znacznym pogorszeniu warunków bytowych a nawet zagrożeniu egzystencji. Dlatego ważne jest, aby w sytuacjach takich interweniować w Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewni osobom wszelką niezbędną pomoc oraz w miarę możliwości i potrzeb uruchamiać pomoc sąsiedzką.

 

W godzinach od 7.00 – 12.00 lub 12:30 – 17:30 tel. 612923757 lub telefon komórkowy 798 581 159,  501 241 149.


    Ważne jest też właściwe poinformowanie mieszkańców naszej gminy o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej, wynikającej z warunków zimowych. Dlatego prosimy o przekazanie w swoim środowisku zamieszkania i pracy tej informacji.

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej                              Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

                                                                                          w Szamotułach

 

   Iwona Lembicz – Kwatera                                                   Włodzimierz Kaczmarek

Aktualności
Fundusze UE
fb