przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Aktualności

Wszystkie wydarzenia
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych – cz. II
04.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarze:

A - oświaty i kultury – kliknij
B - kultury fizycznej – kliknij
C - turystyki i wypoczynku – kliknij
D - pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej – kliknij
E - profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia – kliknij

 

 

Aktualności
Fundusze UE
fb