Aktualności - Szamotuły http://old.szamotuly.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/juz-wiemy.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6392-akt.jpg Już wiemy… Już wiemy… <p><strong>Zgodnie z regulaminem  wyniki głosowania na poszczególne projekty Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 powinniśmy poznać do 18 grudnia. Ogłoszono je już wczoraj.</strong></p> <p><strong><!-- pagebreak --><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Przypomnijmy, że ze względu na finansowe ograniczenia tegoroczny Budżet Obywatelski jest nieco niższy od ubiegłorocznych. Jest też budżetem dedykowanym – to budżet „zielony”, a więc szanse miały projekty związane z szeroko rozumianą ekologią. Do „dyspozycji” wnioskodawcy mieli 100 000 złotych</strong><strong> </strong><strong>podzielonych na trzy typy projektów: wiejskie małe, wiejskie duże i gminne. Oczywiście warunkiem dopuszczenia do realizacji poszczególnych projektów było uzyskanie odpowiedniej liczby głosów mieszkańców i zasada, że zadanie musiało dotyczyć terenów stanowiących własność Miasta i Gminy Szamotuły. Które z projektów będą realizowane możecie sprawdzić na stronie: </strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;"><a href="https://szamotuly.budzet-obywatelski.org/wyniki" target="_blank"><span style="color: #339966;">https://szamotuly.budzet-obywatelski.org/wyniki</span></a></span><span style="color: #339966;"><br /></span></strong></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong><img title="Zielony Budżet Obywatelski 2021 " src="/files/image/2020-12-17-Zielony-Budzet-Obywat_-wyniki/zielony-budzet-wyniki.jpg" alt="Zielony Budżet Obywatelski 2021 " width="857" height="572" /><br /></strong></span></p> 2020-12-17T09:52:13+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/juz-wiemy.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/sukces-mlodych-szamotulskich-karatekow-w-turnieju-w-szamotulach.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6391-akt.jpg Sukces młodych szamotulskich karateków w turnieju w … Szamotułach Sukces młodych szamotulskich karateków w turnieju w … Szamotułach <p><strong>W niedzielnym „Powiatowym Turnieju Karate” świetnie wypadli najmłodsi zawodnicy Szamotulskiego Klubu Karate. Zdobyli aż 31 medali.</strong></p> <p><strong><!-- pagebreak --></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>W konkurencji kata w swoich kategoriach wiekowych złote medale wywalczyli; Dorota Kukawka, Piotr Fricz, Helena Grafka i Natalia Wodnik. Srebrne medale zdobyli, Iwo Kąkolewski, Filip Jessa i Filip Grześ. Natomiast brązowe  Wiktoria Kabat, Basia Kręcichwost, Wiktoria Walentynowicz, Hubert Napierała, Jan Mazurczuk, Nikola Mamet.<br /> W konkurencjach kihon złotymi medalistami zostali; Zuzanna Boguś, Zuzanna Pięczka, Dominik Milkowski, Aleksander Herrmann, Emil Karwowski, Jeremi Zieliński, Kacper Stachowiak. Srebni medaliści to; Dominik Marjankowski, Daniel Kwaśny, Zosia Emilś, Zuzia Emilś i Aleksandra Grupka. Brązowe medale wywalczyli; Szymon Machaj, Witek Michalak, Patryk Rychlewski, Leon Pawlak, Karol Stachowiak i Jakub Pałka- Nowicki.<br /> Udział naszych karateków w turnieju sfinansowany był ze środków Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img title="młodzi szamotulscy karatecy" src="/files/image/2020-12-15-Powiatowy-Turniej-Karate/IMG_4259-kompres.JPG" alt="młodzi szamotulscy karatecy" width="900" height="600" /></p> 2020-12-15T13:59:06+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/sukces-mlodych-szamotulskich-karatekow-w-turnieju-w-szamotulach.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/pieniadze-na-zakup-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6390-akt.jpg Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej <p><strong>Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.</strong> <strong>Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.</strong></p> <p><strong><!-- pagebreak --></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:</p> <ul> <li>w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;</li> <li>w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;</li> <li>w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;</li> <li>w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;</li> <li>która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.</li> </ul> <p>Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Szczegóły na: <strong><a href="https://bit.ly/37eAoJr">https://bit.ly/37eAoJr</a></strong></p> <p> </p> <p style="text-align: center;">                                                             <img src="/files/image/2020-12-15-komputery-dla-dzieci-rolnikow/laptopy-dla-dzieci-rolnikow.jpg" alt="" width="940" height="788" /><strong></strong></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> </p> 2020-12-15T10:45:23+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/pieniadze-na-zakup-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/choroba-pszczol-w-okolicy-szamotul.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6389-akt.jpg Choroba pszczół w okolicy Szamotuł Choroba pszczół w okolicy Szamotuł <p>Ze względu na wykrycie zgnilca amerykańskiego u pszczół w powiecie poznańskim, gmina Szamotuły została objęta ograniczeniami. <!-- pagebreak --></p> <p> </p> <p> </p> <p>Jednymi z ograniczeń związanych z wykryciem choroby jest między innymi zakaz:</p> <p><br />1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem pszczół;<br />2) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Pełna treść rozporządzenia Wojewody Wielkoposlkiego jest dostępna <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="/files/file/aktualnosci/2020-12-11-choroba-pszczol/akt-38.pdf" target="_blank">tutaj.</a></strong></span></p> 2020-12-11T10:07:37+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/choroba-pszczol-w-okolicy-szamotul.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/szamotulskie-miasteczko-rowerowe-w-nowej-odslonie.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6388-akt.jpg Szamotulskie miasteczko rowerowe w nowej odsłonie … Szamotulskie miasteczko rowerowe w nowej odsłonie … <p><strong>Idea powstania i funkcjonowania tego miejsca nie zmieniła się od lat. Ciągle chodzi o to, by młodzi ludzie ucząc się jeździć na rowerze poznawali jednocześnie zasady poruszania się po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych. Wczoraj oficjalnie odebrano inwestycję.</strong></p> <p><strong><!-- pagebreak --></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Z czasem wymagania dotyczące rowerzystów i przepisy ruchu drogowego uległy zmianom. Stąd projektanci nowego „miasteczka” wzbogacili tor do nauki jazdy o współczesne elementy infrastruktury drogowej – światła,  szlaban, ronda itp. Nie zapomnieli tez o bezpieczeństwie elementów wyposażenia miasteczka – zainstalowano cztery kamery monitoringu placu. Czas pokazał, że była to ważna i trafna decyzja inwestora czyli Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły. Okazuje się bowiem, że jeszcze przed oficjalnym odbiorem inwestycji w miasteczku pojawili się „siłacze”, chcący sprawdzić działanie i budowę szlabanu. Cóż, szlaban wytrzymał – ciekawe czy wytrzymają kary „siłacze”, których podobizny poznali już urzędnicy!</p> <p>Przypominamy, że nowe miasteczko rowerowe powstało na miejscu, w którym przed laty taki obiekt funkcjonował w  parku  Jana III Sobieskiego.<strong> </strong>Jego budowa jest integralną częścią projektu rewitalizacji centrum miasta. Rewitalizacja obejmuje też modernizację płyty Rynku i remont kamienicy przy Rynek 16/17. Wszystkie prace wyceniono na 14 585 576,27 złotych. Gmina otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynosi ono 85% wartości inwestycji czyli 12 397 739,81 złotych.</p> <p> </p> 2020-12-11T10:24:49+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/szamotulskie-miasteczko-rowerowe-w-nowej-odslonie.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/xxiv-sesja-juz-za-nami.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6387-akt.jpg XXIV sesja już za nami XXIV sesja już za nami <p><strong>Takie obrazy jak te prezentowane na zdjęciu to już codzienność. Nie tylko uczniów i studentów, także  samorządowców. Obradowanie za pomocą sieci czasami powoduje  problemy techniczne, ale wczorajsza XXIV sesja przebiegła sprawnie.</strong></p> <p><strong><!-- pagebreak --><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>O pechu może mówić radna Anna Wicher, której połączenie internetowe nie wytrzymało próby i utrudniało aktywne uczestniczenie w spotkaniu samorządowców. Radna natychmiast podjęła decyzję -  w czasie przerwy w obradach dotarła do Urzędu i mogła już bez problemów brać udział w sesji. Kiedy samorządowcy wrócą do tradycyjnych form obradowania? To raczej pytanie retoryczne …. </p> <p>Zaplanowane punkty planu sesji omówili sprawnie, przyjęli też uchwały w sprawie „Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły”, wyrazili zgodę na zamianę działek, wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok. W wolnych głosach radni dyskutowali o projekcie uchwały dotyczącej konsultacji społecznych procedury in vitro, o problemie nieodpowiedniego ciśnienia wody w hydrantach w Baborówku i dzikim wysypisku odpadów budowlanych w Piaskowie. Sesję budżetową zaplanowano na 30 grudnia.</p> <p> </p> 2020-12-10T10:24:27+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/xxiv-sesja-juz-za-nami.html INFORMACJA <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">Uprzejmie informuję, iż w dniu <strong>24 grudnia</strong> 2020r. </span><br /><br /><span style="color: #333333;">Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny.<!-- pagebreak --></span></p> <p style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #333333;">Burmistrz<br /></span><span style="color: #333333;">Miasta i Gminy Szamotuły<br /></span><br /><span style="color: #333333;">Włodzimierz Kaczmarek</span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> 2020-12-08T08:02:45+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/6385-informacja.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/rowerzysto-podziel-sie-swoja-opinia.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6362-akt.png Rowerzysto, podziel się swoją opinią! Rowerzysto, podziel się swoją opinią! <p> </p> <p>Badania Rowerowego Klimatu 2020 wystartowały!<!-- pagebreak --></p> <p> </p> <p>Korzystasz z roweru w Szamotułach? Poruszasz się na nim w czasie wolnym od pracy, a może właśnie w drodze do niej? Opowiedz nam o swoich odczuciach.</p> <p> </p> <p>Badania Rowerowego Klimatu zrzeszają 89 jednostek samorządu terytorialnego, które chcą zadbać o komfort i doświadczenia swoich cyklistów.</p> <p> </p> <p>Ankieta ma na celu zebranie informacji o doświadczeniach rowerzystów dotyczących infrastruktury, udogodnień dla rowerów, ale także relacji z innymi uczestnikami ruchu drogowego czy zmianach związanych z pandemią COVID-19. Szamotuły wraz z Metropolią Poznań zdecydowały się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.</p> <p> </p> <p>Informacje uzyskane podczas badania pozwolą samorządom uzyskać obraz polityki rowerowej oczami aktywnych rowerzystów i na tej podstawie wdrażać nowe rozwiązania, poprawiające komfort poruszania się po mieście i gminie na jednośladzie.</p> <p> </p> <p>Chcesz również podzielić się swoją opinią? Wejdź na stronę: <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.rowerowyklimat.pl/2020-1" target="_blank">rowerowyklimat.pl</a></strong></span> i wypełnij ankietę.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2020-11-06-badanie-klimatu-rowerowego/BKR_05-kopia.png" alt="" width="750" height="501" /></p> <p> </p> 2020-11-06T15:16:24+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/rowerzysto-podziel-sie-swoja-opinia.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/321start.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6380-akt.jpg 3,2,1…START! 3,2,1…START! <p>Już tylko kilka godzin pozostało do rozpoczęcia głosowania. <!-- pagebreak --></p> <p> </p> <p>Dziś o północy będziecie Państwo mogli oddać swój głos w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 2021!</p> <p><br />Zapraszamy!</p> <p><br />Więcej: <span style="color: #0000ff;"><em><strong><a href="https://szamotuly.budzet-obywatelski.org/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">https://szamotuly.budzet-obywatelski.org/</span></a></strong></em></span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="/files/image/AKTUALNOSCI/2020-11-30-Budzet-obywatelski-start-glosowania/Glosowanie-plakat-na-www.jpg" alt="" width="755" height="1063" /></p> <p> </p> <p> </p> 2020-11-30T15:33:46+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/321start.html http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/eko-projekt-w-centrum-sportu.html http://old.szamotuly.pl/files/news/6385-akt.jpg Eko – projekt w Centrum Sportu Eko – projekt w Centrum Sportu <p><strong>Przed kilku dniami zakończyły się prace. Z zewnątrz niewiele widać - wszystko co ważne znalazło się pod ziemią. To  system zatrzymywania wody deszczowej i wykorzystywania jej do celów gospodarczych. W tym przypadku - do nawadniania boiska Sparty Szamotuły.</strong></p> <p><strong><!-- pagebreak --><br /></strong></p> <p> </p> <p>Pomysł na wykorzystanie tzw. deszczówki  do podlewania nie jest nowy. Często stosują go właściciele przydomowych ogródków. Po prostu – odprowadzają wody opadowe z rynien do ustawionych obok beczek. A deszczówka to nie tylko woda „za darmo”. Podobno jest niezastąpiona w uprawie warzyw. Profesjonalni ogrodnicy i amatorzy własnych marchewek, pomidorów i kalarep twierdzą, że warzywa „na deszczówce” są smaczniejsze i  zdrowsze od tych zasilanych wodą z sieci. Największy problem leży jednak w wielkości zbiorników i koordynacji sposobu nawadniania.</p> <p>Projektanci systemu zasilania  wodą opadową boiska głównego Sparty Szamotuły skupili się na finansowej stronie zagadnienia. Woda z sieci nie jest tania, a wsparcie systemu przez wodę opadową da bardzo konkretne korzyści. Obok boiska jest hala „Wacław”, charakteryzująca się nie tylko imponującym wyposażeniem i możliwościami (szczególnie po niedawnym remoncie). Hala ma także największy dach z obiektów, których właścicielem jest samorząd gminny. A im większy dach tym wody opadowej więcej! Pomysł na jej wykorzystanie oczywisty, ale jak za jego realizację <span>zapłacić?</span></p> <p>Urzędnicy znaleźli również sposób na dofinansowanie – projekt „Retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych do nawadniania boiska sportowego ” był <strong>współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka”.</strong> Głównym elementem systemu zasilania jest oczywiście zbiornik do magazynowania deszczówki o pojemności 30 m3. Uzupełniają go pompy i rury łączące halę ze zbiornikiem i „wpięcie się” do istniejącej już instalacji nawadniającej.</p> <p>Wartość całkowita  zadania to 79 790,10 złotych, dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 50 000 złotych. Miasta i Gminy Szamotuły dołożyła  29 790,10 złotych.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img title="prace montażowe systemu" src="/files/image/2020-12-08-nawadnianie-boiska-Centrum-Sportu/deszczowka2.jpg" alt="prace montażowe systemu" width="900" height="600" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> 2020-12-08T07:59:21+01:00 pl http://old.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/eko-projekt-w-centrum-sportu.html